Direct naar inhoud
25 January 2021

Handreiking duurzame jongerenparticipatie: Dialoog met jongeren hard nodig door coronamaatregelen

Deze Handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan. Schijnparticipatie wordt getracht te voorkomen door zorgvuldige afwegingen vooraf en een open houding.

De Handreiking is gebaseerd op de kennis en geleerde lessen van een diverse groep kinderen, jongeren, jongerenorganisaties, besluitvormers, kennisinstituten, wetenschap en maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Alle stemgeluiden zitten erin – zowel die van jongeren als die van volwassenen. Gemeenten kunnen deze uitgebreide kennis over jongereninspraak omzetten in actie.

Willeke van Sleeuwen, adviseur passende hulp, Nederlands Jeugdinstituut:

"Hoe bereik en activeer je jongeren succesvol als gemeente? Hier geeft de nieuwe handreiking Duurzame Jongerenparticipatie handvatten voor. De dialoog tussen jongeren en besluitvormers is hard nodig door de coronamaatregelen. Maar ook juist voor de lange termijn is een goede dialoog belangrijk om jongeren succesvol te bereiken en te betrekken bij beleid en uitvoering. Met deze NJi handreiking, in samenwerking gemaakt met de VNG, NJR, Number Five Foundation en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben we up to date kennis over jongerenparticipatie omgezet in concrete acties voor gemeenten."