Direct naar inhoud
08 September 2021

Handreiking met gesprekskader onderwijs-zorgarrangementen

Deze handreiking met gesprekskader heeft als doel scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten te helpen bij het voeren van een gefundeerd gesprek over de ontwikkeling en operationalisering van onderwijs-zorgarrangementen (oza’s).

Een goede verbinding tussen jeugdbeleid, onderwijsondersteuning en jeugdhulp is essentieel voor het succes van een oza. Deze handreiking met gesprekskader helpt om die verbinding zo kwalitatief mogelijk te realiseren en zo bij te dragen aan ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

Inhoud van de handreiking

 • Beleidsontwikkelingen
 • Wettelijke uitgangspunten
 • Wat is een oza?
 • Versterken van een oza
 • Opbouw en gebruik van gesprekskader

Gesprekskader oza’s

 1. Bestuur en voorwaarden: Wat is onze visie op de integrale aanpak en randvoorwaarden?
 2. Monitoring: Hoe gaat het met onze jeugd en wat zijn onze integrale ambities?
 3. Maatschappelijk resultaat: Hoe maken we onze integrale ambities meetbaar?
 4. Opbouw en proces van oza’s Wie werken waaraan samen en hoe? (ambities waarmaken?
 5. Input kwaliteit: Hoe zorgen we (de voorzieningen) voor kwaliteit vanuit de integrale aanpak?
 6. Outcome: Welke directe outcome leveren we (de voorzieningen) vanuit de integrale aanpak?
 7. Verbetercyclus: Hoe kunnen we (de voorzieningen) de outcome verbeteren

Bijlage: Normenkader voor onderwijs-zorgarrangementen.