Direct naar inhoud
28 May 2020

Handreiking NJi voor dagbesteding kinderen en jongeren tijdens de corona-crisis

De corona-maatregelen zorgen ervoor dat veel dagbesteding, dagopvang en dagbehandeling voor kinderen en jongeren niet of in een andere vorm kunnen doorgaan. Daarom maakte het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een handreiking voor professionals.

Per 1 juni is alle dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer open.

Maar voor jongeren van 13 jaar en ouder blijft de anderhalvemeter regel ten opzichte van hun begeleiders van kracht. Daar is soms maatwerk voor nodig.

In de handreiking wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat kan volgens de RIVM-richtlijnen? Wat betekent geen of andere dagbesteding voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? En wat kan ik als professional doen?

Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt voor heldere, betrouwbare en eenduidige informatievoorziening over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met zoveel mogelijk organisaties uit de jeugdsector.