Direct naar inhoud
25 March 2021

Handreiking Transgenderzorg voor gemeenten beschikbaar

Gemeenten hebben de taak om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor kinderen en jongeren die zoekende zijn naar hun genderidentiteit binnen de verantwoordelijkheid vanuit de Jeugdwet. Als hulpmiddel daarbij publiceert de Kwartiermaker de Handreiking Transgenderzorg in Gemeenten (Jeugdzorg).

Over de handreiking

De handreiking maakt inzichtelijk welke knelpunten er op dit moment spelen tussen gemeenten en zorgaanbieders en doet gemeenten concrete aanbevelingen over onder andere het vergroten van de kennis en het beschikbaar stellen van een passend aanbod.

Het doel is om een duurzame verbetering te bewerkstelligen in de ketenaanpak voor mensen met genderissues of genderincongruentie door gemeenten te ondersteunen in de organisatie van de psychische zorg voor transgender kinderen en jongeren en om de samenwerking met instellingen voor gespecialiseerde transgenderzorg te verbeteren.

Ondersteuning en zorg op maat

De zorgvraag van kinderen en jongeren met genderissues of genderincongruentie kan complex zijn en vraagt om ondersteuning en/of zorg op maat, afhankelijk van de situatie waarin zij verkeren.

Deze handreiking voor ambtenaren, wethouders en uitvoerders helpt om psychologische zorg voor kinderen en jongeren met gender issues op een goede manier te organiseren en in te kopen.

Voor de handreiking is samengewerkt met onder andere de VNG, het NJI, Movisie, Transvisie en diverse gemeenten en aanbieders.

Voor vragen, advies of informatie kun je je richten tot:

De Kwartiermaker Transgenderzorg

www.zorgvuldigadvies.nl

michielverkoulen@zorgvuldigadvies.nl

Movisie

www.movisie.nl/

info@movisie.nl

VNG

www.vng.nl/contact