Direct naar inhoud
16 July 2020

Handreikingen voor professionals van Project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen hebben een verhoogde kans om slachtoffer te worden van loverboys/mensenhandel. Bestaande handreikingen van het NJi zijn nu toegespitst op jongeren met een LVB en/of psychische problemen. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkeld.

In samenwerking met Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) heeft Landelijk Kenniscentrum LVB in 2016 het Project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ uitgevoerd.

Alle handreikingen die in het project zijn gericht op de signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), opvang en hulp aan slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Het project is financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naast het project van het Landelijk Kenniscentrum LVB voerde het NJi een project uit dat zich richtte op de rol van gemeenten bij loverboy/mensenhandel problematiek. Dat leverde een checklist voor gemeenten op.