Direct naar inhoud
14 September 2020

Hoe stimuleer je alle leerlingen om weer op school te komen ondanks corona-angst of een kwetsbare gezondheid?

De partnerorganisaties van de thuiszitterstafel werken samen aan het bieden van betrouwbare informatie over het stimuleren van aanwezigheid van leerlingen. Deze aanpak is speciaal bedoeld voor de periode na de heropening van de scholen tijdens de coronacrisis.

De zomervakantie is voorbij en bijna alle kinderen gaan weer naar school. Het merendeel van de ouders heeft vertrouwen in de maatregelen op scholen. Toch zijn er ook ouders die dilemma’s ervaren bij het weer naar school gaan van hun kinderen.

Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld als een kind of één van de andere gezinsleden een kwetsbare gezondheid heeft? Of als angst voor corona een grote rol speelt? Speciaal voor deze ouders en professionals in het onderwijs, jeugdhulp en leerplicht is deze brochure bedoeld.

Het is belangrijk dat school, ouders, leerling, behandelend arts en leerplicht in gesprek gaan met elkaar over de mogelijkheden. Jeugdhulp kan hier ook bij ondersteunen.

Handige tips om het gesprek aan te gaan kun je vinden op weeraanwezigopschool.nl. Hier staat betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.

Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Op de site vind je bijvoorbeeld ook praktische tips om het gesprek aan te gaan als een leerling niet op school verschijnt.

Er zijn diverse organisaties waar je advies of informatie kunt inwinnen. Hier vind je de organisaties, waaraan je vragen kunt stellen over corona.