Direct naar inhoud
18 November 2020

Internetconsultatie geopend van wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod komt.

Het voorstel regelt dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Ouders en jongeren

Het wetsvoorstel verplicht samenwerkingsverbanden en gemeenten om binnen de doorbraakaanpak afspraken te maken dat en hoe in overleg met jongeren en ouders tot een zo passend mogelijk aanbod te komen bij verzuim.

Het horen en meenemen van de jongeren en de ouders in het besluitvormingsproces vergroot de kans dat alle partijen tot een gezamenlijk gedragen besluit kunnen komen.

Deze internetconsultatie staat open tot 4 januari 2021 en reageren kan op alle onderdelen.