Direct naar inhoud
08 June 2020

Jeugdbescherming west ondersteunt zorgprofessionals met Koploperinitiatief

Hoe ondersteun je als werkgever de zorgprofessionals om zich veilig bekwaam en vitaal te voelen? De branche kent een groot verloop en hoog ziekteverzuim. Dit Koploperinitiatief van Jeugdbescherming west is gericht op hoe je aandacht geeft aan vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers.

Door het vergroten van de autonomie van zorgprofessionals kunnen zij nu vanuit bekwaamheid en deskundigheid invulling geven aan hun werk én aandacht hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

Voortdurend leren en reflecteren staat in dit project centraal

Jeugdbescherming west heeft voor iedere individuele medewerker op ieder gewenst moment begeleidingsinterventies paraat, die voortkomen uit de ontwikkelde ‘begeleidingspiramide’. Waar nodig kan de ondersteuning/ begeleiding snel opgeschaald worden. Om het reflectief leren een duidelijke plek te geven in de organisatie zijn speciale coaches opgeleid en in dienst om dit alles goed te begeleiden.

Meer werkplezier en regie

Uit evaluaties blijkt dat zorgmedewerkers van Jeugdbescherming west ervaren dat de organisatie meer aandacht heeft voor hun vitaliteit en ontwikkeling als professional. Dat geeft hen meer werkplezier en regie. Ook noemen zij meer openheid als gevolg van de nieuwe aanpak.

Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Wat opvalt is dat er in dit Koploperinitiatief veel aandacht uitgaat naar persoonlijke ontwikkeling voorafgaand aan en naast het praktijkgerichte leren. Een medewerker die zichzelf goed kent, zijn sterke kanten weet te benutten, zijn valkuilen kent en weet hoe hij zich kan en wil ontwikkelen ervaart meer autonomie en is beter in staat tot zelfreflectie en reflecteren in het team.

Dat geldt voor startende professionals, maar ook voor zittende medewerkers. Jeugdbescherming west hoort en ziet de resultaten van deze aanpak inmiddels terug in een lager verzuim en medewerkers ervaren meer werkplezier en regie op het eigen werk. Dat maakt haar tot een geliefde werkgever, vermindert de uitstroom en trekt ook nieuwe medewerkers aan.