Direct naar inhoud
17 June 2020

JeugdWelzijnsBeraad presenteert conclusies van corona-onderzoek op poster

Dat de coronacrisis nog veel meer invloed heeft op het leven van jongeren met jeugdhulp, blijkt uit het grote corona-onderzoek dat het JWB heeft uitgevoerd. Ongeveer 100 jongeren hebben via vragenlijsten of online bijeenkomsten deelgenomen. De resultaten en aanbevelingen worden gepresenteerd op een poster.

Volgens het JWB jongerenbestuur kreeg de jeugdhulp maar weinig aandacht tijdens de coronacrisis. “Er zijn richtlijnen voor kappers en andere contactberoepen, maar het lijkt wel of elke jeugdhulporganisatie het wiel zelf moet uitvinden”, aldus een van de jongeren.

Met online regiobijeenkomsten en een vragenlijst vroeg het JWB aan ruim 100 jongeren, die allemaal directe ervaring hebben met de jeugdhulp, om hun mening over de jeugdhulp tijdens de corona-crisis.

Wat gaat er goed?

  • Jongeren geven aan veel rust te ervaren.
  • Geen druk vanuit de maatschappij doordat school, toetsen en afspraken wegvallen.
  • Doordat er weinig afleiding is gaan jongeren meer over hun eigen leven en toekomst nadenken.
  • De jongeren zijn dankbaar voor de snelle hulp van fondsen waardoor toch enige vorm van vrijetijdsbesteding kon worden georganiseerd en voor het feit dat hulpverleners vaak met veel enthousiasme bleven doorwerken.
  • Ook is een meerderheid van de jongeren blij met de extra aandacht voor hygiëne.

Wat gaat er minder goed?

  • De bezoekregelingen vormen het grootste pijnpunt voor jongeren. Vaak mocht slechts 1 ouder langskomen wat zorgt voor loyaliteitsproblemen. Nog complexer is dit probleem als ouders gescheiden zijn.
  • Het is lang niet altijd mogelijk om afgezonderd (zonder dat hulpverleners of groepsgenoten het horen of kunnen volgen) te beeldbellen.
  • Door het wegvallen van school valt ook veel structuur weg
  • Het ontbreken van landelijke richtlijnen voor de jeugdhulp zorgt voor veel verwarring bij jongeren.

Advies aan de zorgprofessionals

Jongeren missen het persoonlijke contact met hulpverleners. Het advies: “blijf contact met ons zoeken en probeer ook creatief te zijn. Buiten afspreken op 1,5 meter kan prima”. Tenslotte is veel “on hold” gezet. Overplaatsingen zijn uitgesteld en jongeren vrezen voor oplopende wachtlijsten. Ze zouden verder graag meepraten over bezoekregelingen, 1,5 meter jeugdhulp en vrijetijdsbesteding in coronatijd.

Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt voor heldere, betrouwbare en eenduidige informatievoorziening over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met zoveel mogelijk organisaties uit de jeugdsector.