Direct naar inhoud
Arenda Oomen
06 October 2020

Jeugdzorg Nederland publiceert onderzoek naar financiën jeugdzorgorganisaties

Een uitgebreide analyse van de jaarrekeningen van 678 organisaties en 1351 kleine aanbieders laat een zorgelijk beeld zien. Bijna de helft van de systeempartijen scoort financieel onder de norm. Daardoor komt de continuïteit van de zorg in gevaar.

Kleine aanbieders van basis- of enkelvoudige hulp maakten in 2018 gemiddeld meer dan 35% winst terwijl bij de zogenoemde systeempartijen, de aanbieders met een breed aanbod en een sterke kennis- en netwerkfunctie een heel ander beeld heerst; een derde van hen maakte zelfs verlies.

Voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland:

“Deze systeempartijen vormen het fundament van de jeugdhulp. Als die organisaties wegvallen heeft dat direct gevolgen voor de meest kwetsbare gezinnen en jongeren, want er is niet zomaar een vangnet. Ze zouden daarom anders gefinancierd moeten worden. Er wordt immers ook meer van hen gevraagd.”

Jeugdzorg Nederland pleit daarom nu voor tariefdifferentiatie bij de inkoop.