Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
13 January 2021

Kennisdossier beschikbaar over kleinschalig verblijf

Kleinschalig verblijf in de jeugdhulp wordt steeds meer gezien als een goed alternatief voor residentiële leefgroepen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft kennis verzameld om gemeenten en jeugdhulpinstellingen te helpen de omslag te maken.

Op de website van het NJi vind je nu wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis over kleinschalig verblijf voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

Een kleinschalig verblijf is een woonvorm voor een klein aantal kinderen en jongeren met complexe problemen, en een beperkt aantal vaste professionele opvoeders. Deze vorm van jeugdhulp biedt kinderen en jongeren een thuis om op te groeien met mogelijkheden voor specialistische begeleiding op maat.

Kennisdossier

Voorheen was de kennis hierover versplinterd. Daarom vormde zich in 2020 een initiatiefgroep, bestaande uit jeugdhulpinstellingen, onderwijsinstellingen, het netwerk StroomOp, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, Jeugdzorg Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zo veel mogelijk kennis en praktijkverhalen over kleinschalige voorzieningen te verzamelen op één plek.

Op de website van het NJi is nu kennis beschikbaar over onder andere verschillende vormen van kleinschalig verblijf, de organisatie, het leef- en leerklimaat en de begeleiding. Deze kennis is in ontwikkeling en wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, nieuwe onderzoeksresultaten, ontwikkelingen bij JeugdzorgPlus en de aansluiting met onderwijs. Ook bestaat de mogelijk om je aan te sluiten bij het praktijkleernetwerk.