Direct naar inhoud
06 January 2021

Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp

De Academische Werkplaats Risicojeugd en het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp hebben de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp.

In tegenstelling tot JeugdzorgPlus-instellingen geeft kleinschalig verblijf meer ruimte voor een aanpak die is berust op maatwerk, met veel aandacht, contact en zorg voor de jongeren.

Het project had de volgende doelen:

  • Het vinden van een gedeelde definitie voor kleinschaligheid, om te bepalen wat onder een kleinschalige voorziening wordt verstaan.
  • Het inventariseren van de kleinschalige voorzieningen die al bestaan en het in kaart brengen van de kenmerken van de doelgroep in deze reeds bestaande voorzieningen.
  • Het onderzoeken van de werkzame factoren van kleinschalige voorzieningen door middel van interviews met jongeren, ouders en medewerkers.

De resultaten van het onderzoek lees je in de eindrapportage.