Direct naar inhoud
08 July 2020

Landelijke aanpak 16-27 stimuleert gebruik van data en sturingsinformatie voor integrale aanpak

Op www.16-27.nl/cijfers vind je een overzicht met actuele data die meer inzicht geeft in de ondersteuning van kwetsbare jongeren. Deze data is niet allesomvattend, maar biedt wel aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met collega’s en partners in de regio.

Dat gesprek voer je het beste aan de hand van vier vragen om de cijfers te duiden.

  • Herkennen: Herkennen we deze uitkomsten uit onze dagelijkse praktijk?
  • Verklaren: Kunnen we deze uitkomsten verklaren? Wat is het verhaal achter deze cijfers?
  • Waarderen: Wat vinden we van deze uitkomsten?
  • Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig, en zo ja, welke?

Persona’s zorgen voor beter inzicht

Op de pagina vind je verder drie persona’s die zijn ontwikkeld op basis van gesprekken met jongeren in de pilot ‘Werken met persona's'. Door het gebruik van persona's kunnen gemeenten zich beter inleven in de specifieke situaties die spelen binnen de doelgroep.

Data, duiding en kennisdeling

Behalve de persona’s vind je op de pagina een datamatrix, factsheets en duiding en data in vier categorieën:

  • Criminaliteit
  • Internetgebruik jongeren
  • Jongeren zonder werk en opleiding
  • Voortijdig schoolverlaten

De komende tijd worden er meer cijfers gepubliceerd op de website om de nieuwste ontwikkelingen inzichtelijk te maken.