Direct naar inhoud
30 September 2020

Maak een heldere inkoopstrategie voor regio’s met de Basisleergang Inkoop Wmo 2015

Start er in jouw regio de komende twee jaar een inkooptraject op het gebied van de Wmo? Dan is deze leergang mogelijk interessant.

De leergang wordt ingericht als een op maat gemaakt ondersteuningstraject per regio, zodat de meerwaarde ook direct merkbaar en bruikbaar is. Voor een deelnemende regio levert de leergang het volgende op:

  • Een concreet beeld van wat de regio op middellange termijn (ca. 4 jaar) wil bereiken.
  • Interne eensgezindheid binnen de regio over de uitwerking van dat beeld.
  • Uitwerking van algemeen beleid in het inkoopinstrumentarium, waaronder bekostigingsmodellen, contractvormen, toegang en leveranciersmanagement.
  • Een bedrijfsvoerings-plan met een duidelijk overzicht van zaken die geregeld moeten worden om de bedrijfsvoering voor de toekomstige werkwijze op orde te krijgen.
  • Meer kennis in de regio bij de betrokkenen over wat inkoop van de Wmo 2015 betekent.

Aanmelden kan bij één van de regioadviseurs via regioteam@i-sociaaldomein.nl. Zij bepalen welke regio’s in aanmerking komen voor het volgen van de basisleergang.