Direct naar inhoud
15 February 2021

Maatschappelijk steunpakket van 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd

Na het Jeugdpakket van 58,5 miljoen Euro dat het kabinet beschikbaar stelde voor jongeren in coronatijd, is nu een steunpakket van 200 miljoen Euro aangekondigd gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen.

Volgens het kabinet is deze extra steun nodig omdat het coronavirus en coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag hebben op de zorg en de economie, maar ook op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van Nederlanders.

Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden. Een beperkt deel wordt landelijk ingezet.

Jeugd

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welzijn. Daarom worden er activiteiten georganiseerd om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, bijvoorbeeld met weerbaarheidstraining, coaching en buddyprojecten. Een voorbeeld daarvan is een laagdrempelige inloop voor jongeren in Amsterdam. Zij kunnen daar hun verhaal kwijt bij andere jongeren, veelal studenten die als vrijwilliger werken. Daarnaast zal er meer worden geïnvesteerd in jongerenwerk. Ook komen er meer mogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen om via hulplijnen en chats met iemand in contact te komen om over hun zorgen te praten.

Meer bewegen

In coronatijd is het belangrijker dan ooit om genoeg te bewegen en gezond te leven. Daar komt een landelijke publiekscampagne voor. Via gemeenten versterkt dit steunpakket initiatieven als buurtsportcoaches en gezond eten en meer bewegen op school. Gemeenten krijgen meer ruimte om lokaal in te zetten op gezonde activiteiten waarvan bewezen is dat ze werken.

Onderwijs

Het kabinet werkt hard aan het Nationaal Programma Onderwijs waarin het welzijn en de mentale gezondheid van scholieren en studenten vooropgesteld wordt, om zo in een vroeg stadium ernstiger problemen te voorkomen. Voorop staat uiteraard om het onderwijs zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk fysiek aan te bieden. Dat biedt het meeste perspectief en houvast.