Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters
19 July 2021

Magazine Proeftuinen: Gezien

In dit digitale magazine lees je over de proeftuinen Geïntegreerde aanpak onderwijs en basisondersteuning jeugdverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk in ’s-Hertogenbosch. Zowel professionals, beleidmakers als ouders komen aan het woord.

In de proeftuin Geïntegreerde aanpak onderwijs en basisondersteuning jeugdverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk in ’s-Hertogenbosch deden 6 scholen/kindcentra ervaring op met vroegtijdig, laagdrempelig en nabij aansluiten bij ondersteuningsvragen van kinderen en gezinnen, om zo escalatie en inzet van zwaardere hulp te voorkomen.

In het Magazine Gezien:

De verhalen in deze uitgave zijn van ouders, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers, leerkrachten, intern begeleiders en een enkele schooldirecteur. Zij vertellen hoe de samenwerkende professionals in de proeftuin het verschil hebben gemaakt voor kinderen en ouders.

En hoe de onderwijsteams in de 6 scholen eigenlijk niet meer zonder hun collega’s jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker kunnen.

Gedurende de proeftuin hoefden onderwijsmensen bij zorgelijke signalen niet meer te wachten tot de eerstvolgende zorgteambespreking in de school; de schoolmaatschappelijk werker en/of de jeugdverpleegkundige kon direct in actie komen. Soms intensief, en vaak ook met alledaagse dingen. Zoals op een holletje achter een moeder aangaan op het schoolplein: hé, hoe gaat het vandaag?

Kleine acties die grote impact kunnen hebben. De proeftuin vraagt om een vervolg.

Bekijk en/of download magazine Gezien
A picture