Direct naar inhoud
02 June 2021

Magazine Werkplaatsen Jeugd: Samen bouwen aan betere jeugdhulp

In het magazine lees je over de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren.

De opbrengsten zijn gebundeld in 6 thema’s, waaronder Onderwijs en jeugdhulp, Passende hulp en eigen regie en Vakmanschap en professionalisering. Op de interactieve landkaart vind je een overzicht van alle projecten per werkplaats.

Ook de inzichten die de samenwerkingspartners hebben opgedaan gedurende het traject hebben een plaats gekregen in de publicatie. Onder ‘Leren van samenwerking’ lees je bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe je echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.

In het Magazine vind je verder onder meer concrete producten en methodieken zoals een digitale beslistool die jeugdhulpverleners en ouders helpt om samen een besluit te nemen, een filmreeks rondom het thema veilig opgroeien, en Utrechtse Wijkacademies waar ouders samenkomen en praten over opvoedvragen.