Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters
04 February 2021

Online Magazine 'Wijkgericht werken en toegang'

In dit online magazine lees je over wijkgericht werken, verschillende methodes, interviews met jeugdprofessionals en verhalen uit de praktijk.

Inhoud van het magazine:

Een voorwoord van Geert Schipaanboord, afscheidnemend Coördinator Jeugd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

In gesprek met Mario Nossin en Astrid Greven

Alle kinderen en jongeren horen erbij, óók als ze pech onderweg hebben. Dat stellen Mario Nossin en Astrid Greven van het ondersteuningsteam ‘Zorg voor de Jeugd’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hun oproep aan iedereen die met jeugd werkt: schiet niet meteen in de hulpmodus, maar vraag wat zij zelf willen dat er gebeurt.

Het verhaal van Ian

Het is zaterdagmiddag. De veertienjarige Ian pakt zijn mountainbike, zwaait even naar moeder Sandra en fietst dan vlug voor een boodschap naar de stad. Niets bijzonders voor een tiener zou je denken. Maar voor Ian betekent dit een wereld van verschil en een grote stap naar zelfredzaamheid. Een stap die hij alleen heeft kunnen zetten door de wijkgerichte, professionele hulpverlening die jeugdprofessional Amanda van Schijndel rond het gezin heeft opgezet.

Informele steunfiguren van belang bij effectieve jeugdhulpverlening

Hoe versterken we de positie van informele steunfiguren voor de jeugd? Deze vraag stond centraal tijdens de ontwerpsessie Natuurlijk mentorschap op 13 oktober 2020. Onder leiding van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gingen onder andere professionals, zorgaanbieders en voormalige cliënten met elkaar in gesprek.

Sleutelfiguren en aandachtsfunctionarissen om (wijkteam)professionals te laten leren

Wijkteamprofessionals die werken met jeugd krijgen doorlopend van allerlei kanten informatie aangereikt. Voor wijkteamprofessionals is het een uitdaging om een afweging te maken welke kennis relevant is. Daarom onderzocht het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) - kenniscentrum voor de jeugd - hoe jeugdprofessionals in een wijkteam kennis opdoen. Hoe voldoet kennis aan de behoefte van deze specifieke doelgroep? Hoe verliest de professionals zich niet in de hoeveelheid aangereikte kennis en gebruiken ze daadwerkelijk de kennis die ze op dat moment nodig hebben?

Inzetten mentoren/steunfiguren

Jongeren moeten zo veel mogelijk de regie krijgen over hun eigen hulp. Dat is de kern van de R-ACT-methode waarmee Kenter Jeugdhulp nu ruim een jaar werkt bij de gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugd tot 23 jaar. Paul Faber, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Kenter, is enthousiast over de werkwijze en deelt zijn ervaringen. ‘Jongeren voelen zich serieus genomen.’

Interview Sander van Arum (Stichting Civil Care)

De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn enorm. Juist daarom wil de overheid het bestrijden, maar nog te vaak blijkt dat geweld doorzet tijdens de geboden hulp. Hoe kan de cirkel van geweld effectief doorbroken worden? De nieuwe top-3-methodiek van Stichting Civil Care biedt perspectief.

Praktijkverhaal: Ambulante ondersteuning en GGZ dichter bij huis

Het ambulante hart van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) bestaat uit GGZ-teams die wijkgericht werken. Multidisciplinaire teams van zorgverleners en specialisten werken samen aan de behandeling en begeleiding van cliënten met psychische uitdagingen. Drie jeugdprofessionals geven hun visie op de nieuwe werkwijze.

Gestapelde problemen bij gezinnen oplossen met de Doorbraakmethode

Didi Stikkelorum noemt het ‘haar succesverhaaltje’. Als casusregisseur complexe problematiek werkt ze bij de gemeente Den Haag voor en met jongeren. Door gebruik te maken van de zogenoemde Doorbraakmethode voorkwam ze onlangs dat een jongere met complexe problemen thuis gedwongen naar een gesloten instelling moest. In plaats daarvan ging het hele gezin in therapie. Het gaat nu heel goed en de jongere woont nog thuis. Eelke Blokker van het IPW is een van de bedenkers van de methode.

Creatieve oplossingen, dicht bij de wijkbewoners

Hoe zorg je voor een goed preventieaanbod in wijken, samen met scholen, kerken, sportverenigingen, jeugd- en welzijnsorganisaties? In Nissewaard is de gemeente regisseur en aanjager van een aanpak waarbij gezamenlijk het aanbod wordt afgestemd op de ideeën en behoeften van bewoners. In het Rotterdamse Middelland, onderdeel van Delfshaven, ontstond het nieuwe aanbod juist vanuit de wijkbewoners zelf. Bewoners werken daar met de gemeente aan een vijfjarig-programma dat zij zelf schreven.

Relevante links en extra informatie

Lees het Magazine Wijkgericht werken en toegang
A picture

@Marieke Duijsters