Direct naar inhoud
27 September 2021

Magazine Zorg voor de Jeugd: Het belang van veilig opgroeien

‘Jongeren beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt’. Dat is het thema van het vierde magazine Zorg voor de Jeugd. In het magazine worden de vaak langdurige gevolgen voor slachtoffers van seksueel misbruik, geweld en kindermishandeling beschreven en ook waarom veilig opgroeien zo belangrijk is.

Het lezen van dit magazine geeft nieuwe energie en sterkt in de overtuiging dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een lange adem nodig heeft, maar dat ook vooruitgang wordt geboekt. Veel leesplezier!

Voorwoord: Mattias Gijsbertsen

Lees het voorwoord van Mattias Gijsbertsen
A picture

@Deborah Roffel

In dit vierde magazine Zorg voor de Jeugd lees je niet alleen waarom kinderen en jongeren beschermd moeten worden als hun ontwikkeling gevaar loopt, maar ook hoe eraan gewerkt wordt en wat er beter kan en welke stappen we daarin in de afgelopen vier jaar hebben gezet. Met dank aan iedereen die aan dit magazine heeft meegewerkt. In het bijzonder alle geïnterviewden…

Effect misbruik op brein en gedrag. In gesprek met Dr. Iva Bicanic

Lees het interview
A picture

'Opgroeien in een onveilige omgeving en hoe dit doorwerkt bij kinderen op hun brein, gedrag en hun latere leven. Als je daarvan meer begrijpt en dát echt snapt, kun je veel meer doen als hulpverlener’, aldus Iva Bicanic, klinisch psycholoog, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht en directeur-bestuurder van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld.

Praktijkverhaal. In gesprek met Kim van Laar van Team-Kim

Lees het interview
A picture

Kim van Laar weet uit eigen ervaring wat het betekent om op te groeien in een onveilige omgeving. Zij maakt zich hard voor verbetering van de positie van jeugdigen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wil dat jeugdigen beter gezien en gehoord worden. Volgens Kim kan dat alleen door echt het contact aan te gaan met een jeugdige. ‘Ga niet in een gesprek van 10 minuten het verhaal boven tafel proberen te krijgen. Dat is niet realistisch. Investeer in het contact.’

Kennis over radicalisering is van levensbelang. Hannes van de Ven licht toe

Lees het interview
A picture

@Marieke Duijsters

‘Er zijn signalen, maar het pad loopt voor iedereen anders.’ Dat is een van de dingen over radicalisering die Hannes van de Ven, onderzoeker en adviseur bij het Nederlands Jeugd Instituut, zeker weet. Juist dat het zo’n veranderlijk proces is, maakt het belangrijk er alert op te zijn. Zeker wanneer je als professional met jongeren werkt.

Seksuele uitbuiting onder jongeren: hoe wordt het bestreden?

Lees het interview
A picture

@Marieke Duijsters

Wat zijn die signalen van seksuele uitbuiting en hoe wordt er gefocust op verschillende doelgroepen? We spraken Bart Soels van de politie en Janine van Rooden van het ministerie van VWS over mannelijke slachtoffers en (herhaald) slachtofferschap van jongeren uit jeugdhulpinstellingen.

Pilot jeugdbescherming in Foodvalley: de aanpak van team Jeugdlink

Lees het interview
A picture

In 2019 startten zes regionale pilots in de jeugdbeschermingsketen. De inzet? Nieuwe inzichten opdoen over samenwerking binnen die keten. Ook in de regio Foodvalley loopt een pilot. Daar is een Jeugdlink team gevormd: professionals van organisaties met verschillende expertises pakken casussen samen op. Hoe ervaren cliënten Jeugdlink? En wat zijn de geleerde lessen van deze aanpak? Teamleider Lotte Mittendorff en teamlid Veronique Laenen praten ons bij.

Podcast: Ieder kind geïnformeerd

Lees het interview
A picture

‘Door er niet over te praten hou je het in de taboesfeer. Dat is jammer, een gemiste kans‘. Dat zegt Ernst van de Klauw, leerkracht op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere. In de tiende podcast van de serie ‘Ieder kind geïnformeerd’ vertelt het team van de school dat zij het als hun taak ziet om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verbreken en de drempel om erover te praten te verlagen.