Direct naar inhoud
21 July 2021

Magazine Zorg voor de Jeugd: Zo thuis mogelijk

In het nieuwste magazine Zorg voor de Jeugd draait alles om alle kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Daarbij staat een simpele vraag centraal, met grote impact: Wat wil een jongere zelf? In dit magazine gaan professionals die met jeugd werken daarover in gesprek met elkaar én met de jongeren.

Inhoud:

Voorwoord namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd door de Directeur van VGN: Frank Bluiminck

“Alle kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Dat is de doelstelling van het programma Zorg voor de Jeugd waar wij als branches gespecialiseerde zorg voor jeugd ons actief voor inzetten. Dat zo thuis mogelijk niet altijd eenvoudig is, blijkt uit de indrukwekkende interviewverhalen van dit magazine.”

Praktijkverhaal

De 17-jarige Steven heeft een bijzonder bijbaantje: hij gaat af en toe samen met zijn therapeut op collegetour. Daar vertelt hij over zijn ervaringen met de jeugdhulpverlening en de ‘domme dingen’ die hij vroeger deed, zoals straatroven en mishandeling. Dat hij daarover zo open praat, is best bijzonder. Lange tijd was Steven vooral heel boos en kregen hulpverleners geen grip op hem. Totdat er aan hem werd gevraagd: wat wil jij eigenlijk?

Luister (terug)

Meer weten over betere jeugdhulp in gezinshuizen, beter samenwerken met jongeren en hoe professionals overal in het land zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan; beluister dan deze audiodocumentaire en podcasts.

Ketenbreed leren: Leren van levensverhalen van jongeren

Een jonge moeder verzweeg op het consultatiebureau haar postnatale depressie en haar traumatische verleden uit angst dat haar kinderen uithuisgeplaatst zouden worden. Met als gevolg dat haar oudste kind de zorgtaken overnam en daarin zelf vastliep. Het begin van een moeizaam en langdurig hulpverleningstraject. Hoe had dit anders gekund? Mariska van der Steege en Chanel Bansema buigen zich over dit soort vragen binnen het project Ketenbreed Leren.

Wat en wie is StroomOP

StroomOP is een beweging van betrokken professionals die zich inzetten om de zorg voor kwetsbare kinderen en hun ouders te verbeteren en te voorkomen dat jongeren in gesloten settings terecht komen. Bekijk op de klikbare plaat wie wat doet bij StroomOP.

Naar de klikbare plaat
A picture

Professionals in gesprek over voorkomen van uithuisplaatsingen

Kunnen of moeten we streven naar nul uithuisplaatsingen? Wat betekent deze ambitie voor het dagelijks handelen van professionals in de praktijk? En voor onderlinge samenwerking? Gedragswetenschappers Haike Jacobs en Yanthe Gunther spreken erover, beiden vanuit hun eigen, verschillende perspectief.

Ouder aan het woord: ‘Alleen samen met hulpverlening redden we het’

Petri (8) heeft het syndroom van Prader-Willi. Het gezin heeft al vanaf Petri’s geboorte hulp. Vader Dick had vroeger een eigen bedrijf, maar is daarmee gestopt om voor Petri te kunnen zorgen. Moeder Natasha werkt vier dagen op kantoor. ‘Petri gaat normaal gesproken vijf dagen naar het speciaal onderwijs, krijgt naschoolse opvang en wordt maandelijks opgevangen in een buurtgezin. Hierdoor krijgen wij wat rust, aldus Dick.

Samen leren in de regio: Sneller bij de kern met IMAT

In Noordoost-Brabant werken sinds 2019 gemeenten en zorgaanbieders op verschillende manieren samen om de jeugdhulp in deze regio te transformeren. Doel is kinderen en jongeren met ernstige problemen minder snel klinisch op te nemen. Ouders die vaak met de handen in het haar zitten vanwege het extreme gedrag van hun kind, krijgen thuis ondersteuning vanuit een Intersectoraal Multidisciplinaire Ambulant Team. En met succes: kinderen blijven vaker thuis wonen en het gezin krijgt sneller de juiste hulp vanuit verschillende expertises. Astrid van Lier (Amarant) en Ilona van der Heijden (Koraal) leggen uit waarom de IMAT-aanpak zo succesvol is.