Direct naar inhoud
09 September 2020

Nieuw rapport over de impact van de coronacrisis op psychische hulpverleners

Behalve voor de medische zorgverleners veranderde er de afgelopen maanden ook veel voor psychische hulpverleners. Ook zij kregen te maken met sterk veranderde werkomstandigheden en mogelijk een hogere werkdruk.

Het Trimbos-instituut onderzocht in opdracht van ZonMw de gevolgen van de pandemie op het werk, werkbeleving en hun eigen mentale gezondheid. Hierbij werkte het Trimbos-instituut nauw samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders en andere partijen zoals MIND en Hogeschool Inholland.

Marja van Bon-Martens, senior onderzoeker Mentale gezondheid & Preventie bij het Trimbos-instituut:

“Het is hard nodig om juist nu te kijken hoe we de gezondheid en vitaliteit van deze groep professionals het beste kunnen ondersteunen. Vooral omdat wij verwachten dat de indirecte gevolgen van de coronapandemie, zoals inkomensverlies en de economische recessie, een grote impact zullen hebben op de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking. We zullen dus de komende tijd een nog groter beroep moeten doen op deze professionals. Daarnaast bestaat er nog altijd het risico van een tweede golf, de pandemie is immers nog niet onder controle. Het is daarom extra belangrijk om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van deze mensen en hun werkdruk en mentale gezondheid structureel te monitoren.“

Hoge werkdruk en zorgen om cliënt

De uitkomsten laten zien dat de professionals kampten met een hogere werkdruk tijdens de coronacrisis (toename van 7,0 naar 8,1 tijdens de piek van de crisis op een schaal van 1 t/m 10). Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door de inspanning die het kostte om in contact te blijven met cliënten (64,8%), het naleven van de COVID-19 protocollen (55,2%) en de veranderde beschikbaarheid van collega’s (46,4%).

Ook gaf ruim de helft van de respondenten aan dat zij slechts gedeeltelijk de zorg konden bieden die de cliënten nodig hadden. Dit kwam enerzijds omdat de organisatie niet meer in staat is de kwaliteit van hulp en zorg te bieden die nodig is (47,6%), maar anderzijds ook omdat de cliënten minder vaak dan nodig is langskomen bij hun zorgverlener (39,0%).

De professionals vonden hun gezondheid en functioneren achteruitgegaan in vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis. Dit was vooral het geval voor de psychische gezondheid: bijna een kwart van de professionals voelde zich nu psychisch ongezond.