Direct naar inhoud
Arenda Oomen
23 July 2020

Nieuwe brochure Gezinshuizen 2020 met informatie en verhalen uit de praktijk

Wat zijn gezinshuizen? Hoe zijn ze ontstaan? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Waarom komen er steeds meer gezinshuizen? En ook: wat zijn de ervaringen van bewoners, gezinshuisouders en hun kinderen? Om hier meer inzicht in te geven, is deze brochure ontwikkeld met informatie en verhalen uit de praktijk.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal kinderen in een gezinshuis met circa 25 procent gestegen. Er bestaan nu circa 1.000 gezinshuizen in Nederland waar bijna 3.200 kinderen jongeren wonen. Ruim 70 zorgaanbieders bieden deze vorm van jeugdhulp aan.

Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis.

Brochure Gezinshuizen 2020

Deze publicatie is bedoeld voor gemeenten, jeugdhulporganisaties, (potentiële) gezinshuisouders en jeugdhulpprofessionals. Doel: De bekendheid van gezinshuizen vergroten zodat deze vorm van zorg wordt versterkt.

Landelijke kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Met de professionalisering en groei van gezinshuizen ontstaat er een roep om een gedeelde visie op gezinshuizen. Daarom ontwikkelde het werkveld tussen 2016 en 2019 de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Concreet betekende dit dat gezinshuisouders, Gezinshuis.com, Present24x7, Driestroom, Jeugdzorg Nederland, Rudolphstichting, Nji, Hogeschool Leiden samen aan de slag gingen met een gedeelde visie op gezinshuizen. Dat gebeurde op advies van de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.