Direct naar inhoud
25 September 2020

Nieuwe notitie voor gemeenten stimuleert informele steun voor jongeren

Informele steun kan voor jongeren een belangrijke beschermende factor zijn die de veelzijdigheid en kansrijkheid van de omgeving waarin zij opgroeien versterkt, in het bijzonder voor jongeren met een kwetsbare achtergrond voor wie een ondersteunend netwerk vaak ontbreekt. Deze notitie laat gemeenten zien hoe ze dit in de praktijk kunnen invullen.

Het versterken van de eigen kracht van jongeren is een belangrijke prioriteit van het huidige jeugdbeleid. Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden, oftewel de eigen kracht, met inzet van het eigen sociale netwerk, is één van de transformatiedoelen uit de Jeugdwet.

De transformatie van het jeugdstelsel en het sociale stelsel heeft alleen kans van slagen als er een sterke basis ontstaat voor de jeugd; een veelzijdige omgeving, waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien en de beste kansen krijgen om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving.

Maatjes en mentoren

De vraag is nu hoe gemeenten deze intenties in de praktijk het beste kunnen vormgegeven. Daarom lees je in deze notitie eerst hoe informele steun uit het netwerk als beschermende factor kan werken voor kwetsbare jongeren. Vervolgens wordt stil gestaan bij een specifieke vorm van informele steun aan jongeren waarmee al veel ervaring is opgedaan: het inzetten van mentoren en maatjes.

Onderwerpen notitie

  • Informele steun als beschermende factor
  • De betekenis van mentoren en maatjes
  • De effectiviteit van mentoren en maatjes
  • De ambities en rollen van de gemeente
  • Aandachtspunten