Direct naar inhoud
14 September 2020

NJi Jaarverslag 2019: Samen bouwen aan een sterke basis

Het groeiend jeugdzorggebruik, daarmee samenhangende tekorten bij gemeenten en organisaties, hoge werkdruk bij professionals en, last but not least, kinderen en gezinnen die te maken kregen met wachtlijsten. 2019 was een turbulent jaar voor het jeugdveld. In het Jaarverslag 2019 van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) lees je er meer over.

De publicatie is door het coronavirus vertraagd en 2020 toont zich nóg turbulenter dan 2019. Toch is een terugblik nuttig, want de activiteiten in 2019 zijn de basis voor het werk van het NJi in 2020.

Waar werkte het NJi aan in 2019?

Kennis over actuele thema’s

 • Kennis toegankelijk en bruikbaar maken
 • Verbetercyclus versterken
 • Relevante kennis betrekken

Kwaliteit en effectiviteit in het jeugdveld

 • Sturen op kwaliteit
 • Versterken vakmanschap

Opgroeien en opvoeden

 • Versterken pedagogische basis
 • Kennis vergroten over impact sociale vraagstukken
 • Versterken preventief jeugdbeleid

Passende hulp

 • Versterken samenhang jeugdveld
 • Versterken basis jeugdhulp
 • Versterken specialistische jeugdhulp
 • Veilig opgroeien

Internationale inspiratie en kennisdeling