Direct naar inhoud
01 November 2018

Onderzoek 'En dan ben je volwassen' naar de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht is afgerond

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Andersson Elffers Felix (AEF) de gevolgen van de overgang van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders op de leeftijd van 18 jaar in kaart gebracht.

De overgang van 18- naar 18+ in de (jeugd)hulp is zeer complex door de vele verschillende betrokken partijen, meerdere wettelijke kaders en verwevenheid met andere domeinen.

Het doel van dit rapport is het vraagstuk beter te ordenen en zoveel mogelijk te objectiveren, zodat een goede afweging van maatregelen mogelijk is.