Direct naar inhoud
Anne Stalinski
27 July 2020

Onderzoek naar beschikbare meetinstrumenten voor economische evaluaties van jeugdzorginterventies

Het is van groot belang om kosteneffectieve behandelingen aan te bieden in de jeugdsector. Om dat te kunnen doen, willen we weten wat de maatschappelijke en financiële opbrengsten van goede jeugdhulp zijn en hoe die baten zich verhouden tot de kosten van zorg.

Daarom is door Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen, Accare centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut een inventarisatie gemaakt van de beschikbare instrumenten om kosten en kwaliteit van leven vast te stellen binnen de jeugdsector.

Het onderzoek bekijkt meerdere kwaliteit-van-leven instrumenten. Hieruit blijkt dat deze verschillende instrumenten nadelen hebben. De aanbeveling is om een kwaliteit-van-leven-instrument voor de jeugdzorg te ontwikkelen dat alle relevante domeinen omvat en leeftijdsspecifieke vragen bevat, en waarbij leeftijdsspecifieke Nederlandse value sets beschikbaar zijn.

Zo omvat geen enkel instrument alle relevante domeinen: items over het sociaal-emotionele welbevinden ontbreken vaak. Verder is er onvoldoende psychometrisch onderzoek naar de kwaliteit-van-leven-instrumenten, met name als het gaat om meetfouten en cross-culturele validiteit. Om te helpen bij de keuze voor een geschikt kwaliteit-vanleven- instrument voor de jeugdzorg is een keuzetool ontwikkeld en een video met een stoomcursus economische evaluaties in de jeugdzorg.

Whitepaper, keuzetool en stoomcursus

De Aletta Jacobs School of Public Health heeft een door ZonMw gefinancierd onderzoek gedaan naar deze beschikbare meetinstrumenten voor economische evaluaties van jeugdzorginterventies.

De resultaten van dit onderzoek zijn voor een breed publiek beschikbaar en toegankelijk gemaakt met een whitepaper, een online ‘keuzetool meetinstrumenten kwaliteit van leven in de jeugdzorg’ en een video met een stoomcursus economische evaluaties in de jeugdzorg.