Direct naar inhoud
04 February 2020

Onderzoek naar betere samenwerking tussen huisarts en wijkteam

Wijkteams en huisartsen zijn partners in het bieden van passende hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Beide partijen hebben een rol in het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen of moeilijkheden. Door een goede samenwerking kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Beide partijen kunnen verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Door goed samen te werken kan specialistische jeugdhulp tijdig ingezet worden. Het voorkomt tegelijkertijd dat kinderen onnodig worden doorverwezen naar de specialistische hulp. Die hulp blijft dan beschikbaar voor kinderen die het echt nodig hebben.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd naar onderzoeks- en evaluatierapporten gericht op het verbeteren van de aansluiting en samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts en inzet van een jeugdprofessional bij de huisarts. De aandachtspunten, lessen en tips uit het onderzoek zijn gepubliceerd op de site van het NJi.