Direct naar inhoud
Carmen van Schouwbroeck
28 April 2021

Onderzoek naar wettelijke knelpunten; Ontwikkelen over de grenzen heen

Het Programma Met Andere Ogen zet zich in voor een optimale ontwikkelkans voor ieder kind. Zeker als er vanuit onderwijs, jeugd en zorg ondersteuning nodig is, sluit de wet- en regelgeving niet altijd goed op elkaar aan. Om duidelijkheid te krijgen over de belemmeringen in de wettelijke kaders, heeft het Programma Andere Ogen AEF gevraagd een onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek focust zich op aspecten in de wettelijke kaders waardoor professionals worden bevorderd of belemmerd in hun werk rondom kinderen. Voor het onderzoek is gekeken naar drie verschillende groepen kinderen

 1. Kinderen die opgroeien zonder aanvullende problematiek en gebruik maken van basisvoorzieningen.
 2. Kinderen die opgroeien met lichte problematiek. Zij maken gebruik van zowel basisvoorzieningen als basisondersteuning.
 3. Kinderen met complexe problematiek. Zij maken gebruik van basisvoorzieningen, basisondersteuning en gespecialiseerde ondersteuning. Deze problematiek kan meervoudig zijn, maar hoeft niet.

Inhoud rapport:

Een overzicht van de wettelijke kaders

 • Een samenvatting van de wetten
 • Partijen met een wettelijke verantwoordelijkheid

Bevindingen wettelijke kaders

 • Onderwijs
 • Jeugdhulp, ondersteuning en zorg
 • Werk en Inkomen
 • Samenhang tussen alle wetten

De wettelijke kaders in de praktijk

Conclusies

 • De wet en regelgeving in samenhang bezien
 • Belemmerende aspecten in de wet en regelgeving voor de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd
 • Aanknopingspunten voor een vervolg