Direct naar inhoud
22 December 2020

Onderzoek wijst uit: Dit zijn de ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie

Om nieuwe medewerkers te trekken, een sterke arbeidsmarkt te creëren én de huidige werknemers in de jeugdhulpsector te behouden, is het belangrijk dat de organisaties aantrekkelijk zijn als werkgever. Jeugdhulp. Alles in het werk’ vroeg aan medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp welke ingrediënten het succes bepalen.

Top 5 ingrediënten

  • 78 procent: Belang van kinderen en jongeren staat centraal
  • 63 procent: De organisatie geeft tijd voor reflectie en het bespreken en ontwikkelen van ideeën
  • 59 procent: De waardering en erkenning van professionals
  • 57 procent: Een cultuur van vertrouwen binnen de organisatie
  • 55 procent: Aandacht voor werkplezier

Analyse op eerder verzamelde data van het CBS ondersteunt deze top 5. Uit het onderzoek blijkt ook dat steun van leidinggevenden en de organisatie meteen de belangrijkste voorspeller is voor het verminderen van de ervaren vermoeidheid van medewerkers.

Daarnaast spelen werkinhoud, autonomie en arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol in de mate van waardering voor de werkzaamheden en de werkgevers.

Maaike van der Aar, FNV-bestuurder en lid van de Arbeidsmarkttafel :

“Uit een rondgang in het veld blijkt dat je op zo’n manier jeugdprofessionals aan je kunt binden als werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de sector. Zonder hen geen jeugdzorg.”

Heel het rapport, voor welke ingrediënten in organisaties nog onvoldoende aandacht is en wat er gedaan wordt met de resultaten van het onderzoek lees je op de website Jeugdhulp. Alles in het werk.