Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters
22 November 2021

Online platform Gezinshuisouders voor kennisdeling over gezinshuizen

Dit nieuwe online platform draagt bij aan de samenwerking en professionalisering binnen het gezinshuiswerkveld. Gezinshuisouders, belanghebbenden, en andere professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld delen op het platform hun ervaring en kennis via de chat. Verder vind je er nieuwsberichten, is het mogelijk documenten te downloaden en blijf je via een kalender op de hoogte van activiteiten of bijeenkomsten.

Gratis online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’

Iedereen die betrokken is bij gezinshuizen heeft toegang tot het nieuwe online platform ‘Gezinshuizen samen sterk’. Op dit platform vind je een forum waar vragen en ervaringen gedeeld worden, evenementen, nieuws over wetgeving en ontwikkelingen binnen het werkveld, webinars, praktische handreikingen en meer. Alles om het werk als gezinshuisouder mogelijk en makkelijker te maken.

Op het platform wordt zoveel mogelijk informatie over gezinshuizen verzameld en ontmoeting/interactie tussen alle professionals in het gezinshuiswerkveld gestimuleerd.

Je bent van harte uitgenodigd om relevante informatie voor het gezinshuiswerkveld op het platform te delen. Het platform wordt beheerd door Present 24x7, de landelijke beroepsvereniging voor gezinshuisouders.

Aanmelden

Ben je professional binnen het gezinshuiswerkveld? Meld je dan aan voor het online platform en maak gebruik van het netwerk. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ben je al lid van Present 24x7? Dan heb je automatisch toegang tot het platform ‘Gezinshuizen samen sterk’ met de bij jou bekende inloggegevens. Let op: voor leden van Present 24x7 is er een apart aanmeldformulier.

Waarom een online platform?

Het platform draagt bij aan de samenwerking en professionalisering binnen het gezinshuiswerkveld. Professionals die werkzaam zijn in het gezinshuiswerkveld kunnen op het platform ervaring en kennis uitwisselen via de chat, nieuwsberichten lezen, documenten downloaden en via een kalender deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten.

Initiatiefnemer van het online platform is het kernteam Gezinshuizen dat wordt gevormd door de BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, een samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC), Gezinshuis.com, NJi, OZJ, Present 24x7, VNG en VWS.

Het kernteam werkt met andere partijen samen aan de verdere professionalisering en positionering van gezinshuisouders en wil met dit platform zoveel mogelijk informatie over gezinshuizen verzamelen en ontmoeting met en tussen alle professionals in het gezinshuiswerkveld stimuleren.

Professionals die werkzaam zijn binnen het werkveld van gezinshuizen kunnen zich via deze link registeren.

A picture
Gezinshuizen

We willen gezinsgerichte voorzieningen verder ontwikkelen.

Lees meer