Direct naar inhoud
01 September 2020

OZJ ZOOMerschool: kijk ze terug!

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd heeft in de afgelopen twee maanden de OZJ ZOOMerschool georganiseerd. De online sessies werden heel de zomer gehouden door verschillende mensen uit het netwerk.

Van het versterken van het gewone leven tot het oppakken en leren van complexe casuïstiek en van het opzetten van platforms met ervaringsdeskundige ouders in de regio tot de beweging van 0. Vele onderwerpen zijn aan bod gekomen.

ZOOMerschools 2020

Het heeft een mooie reeks opgeleverd aan interessante, prikkelende en leerzame webinars. In totaal zijn er ruim 400 mensen live aanwezig geweest bij de bijeenkomsten en zijn de webinars al ruim 1500 keer teruggekeken.

Waar voorgaande jaren vooral beleidsmedewerkers van gemeenten en regio’s aanwezig waren op de bijeenkomsten, hebben we dit jaar veel professionals en ervaringsdeskundigen mogen ontvangen.

Het Ondersteuningsteam blijft in de komende periode webinars ontwikkelen voor digitale kennisoverdracht en verbinding.

Kijk deze ZOOMerschools terug

Wijkgericht werken

Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

Shit Happens! Levenslessen als preventief jeugdbeleid 

Van ouders met ervaring naar een platform met ervaringsdeskundige ouders

Leren van complexe casuïstiek: hoe doe je dat?

Wat is nu eigenlijk normaal?

Toekomstgericht Werken

Voorkom JIJ uithuisplaatsing?

Aanpak kindermishandeling: Kunnen we het anders doen?

Dialoogmodel in de contractering - Betrokkenheid van inwoners