Direct naar inhoud
22 June 2020

Pilot: Samenwerking tussen Jeugdhulp en scholen Hengelo, Borne en Hof van Twente

In een proef, die anderhalf jaar duurt, werken de gemeenten nauw samen met zeven scholen in het (speciaal) onderwijs. Op deze manier kunnen ouders met kinderen die leer- en/of gedragsproblemen hebben direct bij de school om hulp vragen.

De pilot start komend schooljaar (2020-2021) op zogenoemde zorgintensieve scholen in Hengelo: speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Veel van deze leerlingen ontvangen ook jeugdhulp.

Bij verschillende leerlingen gaat het om meerdere hulpverleners, omdat meerdere zorginstanties betrokken zijn. Leerlingen krijgen jeugdhulp voor zichzelf of er wordt hulp ingezet om het thuis beter te laten gaan. Uit de ervaringen van ouders blijkt dat ouders niet altijd goed op de hoogte zijn. Ook blijkt dat de zorg op school en de zorg buiten school niet altijd een logisch geheel vormen. Kortom: het is best ingewikkeld en het kan beter.

Voordelen van de combinatie van jeugdhulp en school

"De drempel om hulp te vragen wordt lager, doordat de hulp in school geboden wordt door bekende gezichten. De school is al een natuurlijke omgeving voor het kind. En de drempel om aan te bellen voor hulp valt weg”, omschrijft Marian Oostbroek, directeur zorg bij Jarabee de aanpak.

Een ander voordeel is dat voor een deel van de hulp geen aparte indicatie meer nodig is, waardoor er sneller hulp geboden kan worden.

In de pilot combineert de zorgintensieve school de ondersteuning aan leerlingen en gezinnen die de school zelf kan bieden met jeugdhulp en andere mogelijkheden, zoals sport of de inzet van maatjes. Jeugdhulpinstanties Accare, Ambiq, Aveleijn, Jarabee, Karakter en Mediant bundelen hun kennis en zetten op deze scholen de hulp in die nodig is.

Zorg voor leerlingen beter organiseren op school

Deze pilot is bedoeld om al doende nog meer zicht te krijgen op wat er per schoollocatie nodig is om de zorg beter te organiseren voor de leerlingen op de school. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd en dan wordt besloten of en welk vervolg het krijgt. De verwachting is dat tijdens de pilot nog twee andere schoollocaties uit Hengelo aansluiten.

Bron: Hofvantwente.nl en Tubantia.