Direct naar inhoud
16 July 2020

Pleegzorg cijfers en factsheet 2019: Lichte groei, vooral vraag naar deeltijdpleegzorg

In 2019 werden 23.272 jeugdigen opgevangen door 16.700 pleeggezinnen. Ten opzichte van 2018 is het aantal pleegkinderen met 530 toegenomen. Met de lichte groei van pleegzorg is ook het aantal jeugdigen dat wacht op een plaatsing bij pleegouders toegenomen. Deze cijfers over 2019 presenteerde Pleegzorg Nederland onlangs in een factsheet.

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten op 31 december 2019 nog 970 kinderen op pleegzorg. Ongeveer de helft daarvan is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden.

Deze vorm van pleegzorg is bedoeld om met lichte hulp uithuisplaatsing te voorkomen en draagt bij aan het versterken van het preventief lokale jeugdbeleid. Met de campagne ‘Open je wereld.nu’ worden de mogelijkheden van weekendpleegzorg sinds 2019 extra onder de aandacht gebracht.

De campagne lijkt vruchten al af te werpen. In 2019 zijn 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 8 % meer dan in 2018.

“Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. In diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden.” Ruud Stevens bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Alle cijfers van 2019 en de verhalen daarachter staan in de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Bron: Pleegzorg.nl