Direct naar inhoud
02 July 2020

Podcastserie met ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg die een verandering teweeg willen brengen

In deze podcastserie 'Transformers in de jeugdzorg' gaat Wiebe van Steenis in gesprek met transformers: jongeren die de jeugdzorg zelf hebben meegemaakt en met hun ervaring een verandering teweeg willen brengen.

In gesprek met Moraya de Haan

In de eerste aflevering spreekt Wiebe met Moraya de Haan, ze komt uit Amsterdam, is 21 jaar en heeft van haar 11e tot haar 18e in de jeugdzorg verbleven. In het gesprek staan Wiebe en Moraya stil bij haar levensverhaal en hoe zij haar tijd in de jeugdzorg heeft ervaren. Ze onderstreept het belang van een positieve benadering.

In de eerste podcast werd ingegaan op het levensverhaal van Moraya, waarbij het gesprek is geëindigd toen ze 18 was. Ze staat nu stil bij de periode na haar 18de. Een periode die voor jongeren in de jeugdzorg vaak symbool staat voor vrijheid maar ook voor de verantwoordelijkheden van het volwassen (moeten) zijn.

Nu Moraya haar weg heeft gevonden in het volwassen leven wil ze graag iets terugdoen voor de jeugdzorg. Over haar initiatief Besef FF vertelt ze graag meer.

In gesprek met Romy Migo

Romy Migo is ook ervaringsdeskundige in de jeugdzorg. Zij ging in gesprek met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van Groenlinks. Romy vertelt over haar ideeën waarmee ze het onderwijs wil verbeteren. Ze wil dat kinderen en jongeren sociaal emotionele vaardigheden leren op school: ‘Hoe ga ik met tegenslagen om, hoe ga ik ermee om als ik slecht cijfer krijg voor wiskunde?’

Ze pleit ervoor om niet een apart vak in te richten maar dat het geïntegreerd wordt in de bestaande vakken. Hiervoor zouden leraren bijgeschoold moeten worden. Lisa Westerveld is hier voorstander van en geeft tegelijkertijd aan dat het een uitdaging is om te voorkomen dat leraren overvraagd worden. Ook stelt ze de vraag: hoe zien wij als samenleving de school? Is het een plek waar kinderen vaardigheden leren zoals lezen, schrijven, rekenen, of is het een plek die kinderen voorbereid op de toekomst en over het leven leren?

Podcastserie ‘Transformers in de jeugdzorg’ in het kort:

Met iedere ervaringsdeskundige worden drie afleveringen opgenomen.

  1. Het persoonlijke verhaal
  2. Het initiatief van de jongere
  3. Contact met het bestuurlijk niveau

De insteek is positief: Wat zou de ervaringsdeskundige graag willen zien in de jeugdzorg.