Direct naar inhoud
19 October 2020

Praat mee als professional, ervaringsdeskundige of cliënt tijdens ‘Week van reflectie en verrijking’

Tijdens de eerste week van november organiseert de projectgroep Kwartiermakersfase ‘Effectieve jeugd- en gezinsbescherming’ de Week van reflectie en verrijking. Deze week gaan ze in gesprek met onder meer professionals, ervaringsdeskundigen en cliënten, over het beoordelingskader en de weg naar een scenario voor de ontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen.

De reflecties en opgedane inzichten benutten ze voor het kaderstellend scenario en het advies over de vervolgaanpak.

Kwartiermaker Willemijn Helmich: “We willen graag in gesprek en de zienswijze horen van de verschillende groepen over de eerste contouren. Begin november gaan we tijdens de ‘Week van reflectie en verrijking’ in gesprek met diverse groepen zoals juristen, wetenschappers, professionals, professionals uit de pilots, ervaringsdeskundigen en cliëntgroepen."

Ervaringsdeskundigen, cliënten en professionals

Om te komen tot een kaderstellend scenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming, is het van belang dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar het scenario. Het perspectief van ervaringsdeskundigen en cliëntengroepen en professionals is hierin een heel belangrijke.

De projectgroep nodigt daarom deze groepen uit zich aan te melden voor de interactieve digitale bijeenkomsten, die op 5 en 6 november a.s. worden georganiseerd.

In deze informele sessies wordt onder meer gevraagd te reflecteren op de contouren van een toekomstscenario en de uitgangspunten voor een effectieve jeugd- en gezinsbescherming. Deze input wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van een kaderstellend scenario.

De uitnodiging wordt actief verspreid onder de bij het programma bekende groepen van belangenbehartigers. In verband met de beperking in capaciteit die een digitale sessie met zich meebrengt, worden er verschillende groepen gevormd om iedereen de mogelijkheid te geven zijn/haar input te geven.

Aanmelden voor ervaringsdeskundigen en cliënten

Wil je als ervaringsdeskundige of cliënt meepraten over het toekomstscenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming? Meld je dan voor vrijdag 30 oktober aan voor de sessies op 5 november.

Meer informatie en aanmelden.

Aanmelden professionals

Wil je als professional meepraten over het toekomstscenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming? De projectgroep heeft ook via andere wegen de professionals uitgenodigd voor de sessies op 6 november. Mocht dit je niet bereikt hebben en wil je als professional graag meepraten? Meld je dan voor vrijdag 30 oktober aan voor de sessies.

Meer informatie en aanmelden.