Direct naar inhoud
08 February 2021

Praat mee: niet ‘jongere met diagnose x’, maar een individu

Kinderen en jongeren krijgen soms het gevoel benaderd te worden op basis van hun diagnose. Logischerwijs zouden zij liever als individu gezien willen worden tijdens hun gesprekken en behandelingen. Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht nodigt je uit om op 11 maart in gesprek te gaan over het destigmatiseren van jongeren met psychische problemen.

Jongeren willen niet gezien worden als ‘een adhd’er’ of ‘zij met een dwangneurose’. Net als ieder ander die niet met psychische problemen kampt, is het prettig als degene die tegenover je zit niet slechts naar één kenmerk of karaktereigenschap kijkt als je een verhaal vertelt. Op Hart voor de Jeugd heb je hier al vaker voorbeelden van voorbij zien komen. Zo vertelde Noa van de Schoenveterclub: ‘Je hebt niet te maken met een lesboek, maar met een mens.’ Dat vonden ook Ineke en Guus, ouders van dochter M.: ‘We merken dit bij de hulp die onze dochter nu krijgt. Zij kijken niet vanuit de ziekte. Het mooie is dat ze haar hierdoor ook niet als ‘zieke’ behandelen.’

Een ander belangrijk aspect in prettige hulpverlening is het tonen van je eigen kwetsbaarheid als hulpverlener. Noa: ‘Je kan niet verwachten dat iemand heel zijn verhaal aan je vertelt, als je zelf niet eens antwoord wil geven op de vraag of je zelf ook in de buurt woont. Als dat al te persoonlijk is, heb je al een muur gebouwd.’ OZJ-adviseur Rob noemde als goed voorbeeld een meisje met anorexia dat een paar weken nadat ze op zichzelf was gaan wonen corona kreeg. ‘Een rampzalig scenario voor zo’n kwetsbaar kind met sondevoeding. Haar begeleiders besloten samen met haar in quarantaine te gaan bij haar thuis. Het meisje maakt opeens grote slagen. Ze voelt het oprechte contact en de aandacht van haar begeleiders en is weer gaan eten.’

Praat mee

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht nodigt je uit voor de oogstdialoog over de destigmatisering van jongeren met psychisch problemen.
Datum: donderdag 11 maart 2021
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur
Locatie: Online in MS Teams

Vragen:
– Wat weten we op dit moment over het stigma op psychische problemen bij kinderen en jongeren?  Welke vragen zijn nog niet beantwoord?
– Wat zouden alle (toekomstige) jeugdprofessionals over destigmatisering moeten weten?
– Wat zouden alle (toekomstige) jeugdprofessionals op dit gebied moeten kunnen, durven en doen, of juist niet doen? Wat staat daarbij in de weg?

Aanmelden: stuur vóór 4 maart een e-mail. Kort voor de bijeenkomst ontvang je de agenda en de link naar de MS Teams bijeenkomst.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de Nationale Jeugdraad en het Nederlands Jeugdinstituut hebben wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis ontwikkeld en gebundeld. In de bijsluiter hieronder zijn de belangrijkste conclusies en boodschappen van jongeren voor jeugdprofessionals weergegeven.

A picture

Bijsluiter ‘Stigmatiseren kun je afleren’.

A picture