Direct naar inhoud
19 December 2019

Praatplaten Jeugdbeschermingsketen helpen uitleggen wat er gebeurt

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Daarom werken de partijen die actief zijn in deze keten samen aan praatplaten. De eerste praatplaat, waarin de hele keten te zien is, is nu af.

De tekeningen en vragen op de praatplaat geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen

Wat is het doel van de praatplaat?

De praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen. Voor de verschillende professionals is het een handig hulpmiddel: in de gesprekken kunnen zij aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun specifieke rol is in het proces.

De praatplaten zijn samen met een vertegenwoordiging van kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen ontwikkeld.

Komen er nog meer praatplaten?

Met alle betrokken partijen wordt nu gewerkt aan aanvullende praatplaten. Kortom, een praatplaat voor iedere partij! Elke afzonderlijke plaat geeft inzicht in de specifieke processen binnen Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de Sociale Wijkteams, het AKJ en de Rechtspraak. Deze praatplaten sluiten aan op de ‘basispraatplaat’. Zodra deze platen klaar zijn, worden deze ook verspreid.

Vragen over de praatplaten? Neem contact op met

A picture

Inge Zouteriks

inge@op-karakter.nl