Direct naar inhoud
23 July 2020

Programma maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zodanig klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat hun bestaanszekerheid in het geding is.

Het Programma Maat­werk Multiprobleemhuishoudens werkt samen om het lokale casusregisseurs en andere pro­fessionals makkelijker te maken deze situaties te doorbreken. Dat doen ze door hen te voor­zien van de juiste bevoegdheden en instrumenten voor maatwerk. Daarbij zetten ze de mens centraal en niet het systeem.

Alle betrokken ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeen­ten kijken en handelen daarom over de grenzen van de eigen rol en regels heen.

Samenwerking

Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens is een initiatief van de ministeries van BZK, JenV, OCW, SZW en VWS. Hierin wordt samengewerkt met de uitvoeringsorganisaties CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Goeree Overflakkee, Regiogemeenten Hart van Brabant, Hoogeveen, Utrecht, Weststellingwerf, Zaanstad en Zoetermeer.

Met deze partijen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de bouwstenen. In de komende periode gaan ze verbreden naar meer gemeenten en uitvoeringsorganisaties.