Direct naar inhoud
18 December 2021

Publicatie: Hulp op maat effectief bij multiprobleem-gezinnen

Deze publicatie bevat een overzicht van wat tussen september 2020 tot november 2021 is gedaan om de sociale impact voor kwetsbare groepen te verzachten. Het is belangrijk om maatwerk te leveren om zo het onderliggende probleem op te kunnen lossen. Daarvoor moet je samenwerken.

Halverwege 2020 vroegen de werkgroep Halsema en het Manifest 15 burgemeesters aandacht voor de sociale impact van de coronacrisis (voor kwetsbare groepen). Mede daarom zijn acties uit bestaande programma’s versneld, extra maatregelen genomen, professionals ondersteund en is met actieonderzoek geleerd. Urgente casuïstiek waar gemeenten zelf niet uitkomen, is interbestuurlijk langs vier lijnen besproken:

  1. Wat kunnen we er vandaag nog aan doen?
  2. Wat kunnen we er morgen aan doen?
  3. Wat kunnen anderen hiervan leren?
  4. Welke oplossingen zijn op de langere termijn nodig (systeemoplossingen)?

Het is belangrijk om maatwerk te leveren om zo het onderliggende probleem op te kunnen lossen. Daarvoor moet je samenwerken.

Het gezin: zonder maatwerk gaat het mis!

Wat werkt uiteindelijk? Samen naar de situatie als geheel kijken, en analyseren wat het onderliggende probleem is. De oplossing die je dan ziet, kost vaak maar een fractie van wat anders nodig zou zijn als iedereen afzonderlijk naar hun eigen deel blijft kijken.

De praktijk: hoe kan het overál beter?

Dat maatwerk kán en grote voordelen heeft, wordt steeds duidelijker. Maatwerk vraagt echter wel wat van organisaties en professionals. Gemeenten maken hiervoor ruimte in beleid. Professionals krijgen training en ondersteuning. Zo ontstaat overal een nieuwe maatwerkroutine.

Het systeem: hoe verbeteren we de spelregels?

Het maatwerkdenken heeft stevig postgevat in de praktijk. Nu is het aan de overheden om de professionals hierin beter te equiperen. Nieuwe wet- en regelgeving verankert maatwerk en maakt het makkelijker. In alle onderdelen van het sociaal domein.