Direct naar inhoud
21 September 2020

Radio: hoe jongeren op straat belanden

Het is niet altijd even zichtbaar, maar ook in een welvarend land als Nederland slapen duizenden jonge mensen op straat. Sterker nog, het zijn er sinds 2009 drie keer zoveel geworden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar.

Ze slapen buiten, ‘bankhoppen’ bij familie en vrienden of verblijven langdurig in de crisisopvang. Naar schatting hadden ruim 12 duizend jongvolwassenen in 2018 geen eigen woning. Cijfers die een schokgolf van verontwaardiging veroorzaken, maar ook veel vragen oproepen. Hoe raken die jongeren dakloos? Hoe is deze groep precies over het land verdeeld?

Project ‘Buitengesloten’

Dat was voor Argos-redacteuren Joline Cramer en Remy van den Brand reden genoeg om op onderzoek uit te gaan. In maart begonnen zij hun project ‘Buitengesloten’.