Direct naar inhoud
21 June 2021

Rapport: Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs

Er zijn geen landelijke cijfers bekend over de aard en omvang van het ziekteverzuim in het po en vo, terwijl het thema steeds meer in de aandacht staat om problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig te signaleren. Dit onderzoek van KBA Nijmegen gaat dieper op deze thematiek in.

Hoewel schoolverzuim op verschillende manieren wordt geregistreerd, zijn er in feite drie verschillende vormen van ‘afwezigheid’ van de leerling:

  • Ongeoorloofd verzuim
  • (toegekend) Verlof
  • Ziekteverzuim

Om mogelijke signalen van problemen bij een leerling al in een vroeg stadium te kunnen herkennen, is betrouwbare informatie over het verzuim van leerlingen van groot belang. Een succesvolle aanpak begint bij een goed inzicht in de aard en omvang van de problematiek.

Met dit nieuwe onderzoek van KBA Nijmegen wil het ministerie van VWS inzicht krijgen in:

  1. De omvang en aard van het ziekteverzuim (geoorloofd verzuim) en kortdurend ongeoorloofd verzuim (korter dan 16 uur in 4 weken) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
  2. De omgang van scholen met verzuim. De resultaten van het onderzoek moeten duidelijk maken wat scholen en andere relevante partijen (zoals jeugdgezondheidszorg, Leerplicht) nodig hebben om te kunnen handelen bij verzuim en daarmee de aanwezigheid van leerlingen op school te bevorderen.

Over het onderzoek

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar ziekteverzuim (geoorloofd verzuim) en kortdurend ongeoorloofd verzuim (korter dan 16 uur in 4 weken) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast het ministerie van VWS is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nauw betrokken geweest bij het onderzoek.