Direct naar inhoud
07 June 2021

Reactie op initiatiefnota over formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Staatssecretaris Blokhuis reageert in deze Kamerbrief op de initiatiefnota van dhr. Peters over het opnemen van het recht op een ‘formeel steunpersoon’ voor iedere jongere in de Jeugdwet.

Hij gaat nader in op de verschillende initiatieven die lopen om het samenwerken met steunfiguren en het netwerk van vooral kwetsbare jongeren te versterken. Zoals een door de branches en beroepsverenigingen opgesteld projectplan “ Met vereende kracht; naar een (nog) betere samenwerking tussen formele hulp en de belangrijke personen in het leven van jeugdigen, ouders en gezinnen”. De acties uit dit plan worden uitgevoerd in 2021.

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert uiterlijk begin september een dialoogsessie met afgevaardigden uit praktijk, beleid, wetenschap en cliëntorganisaties, gericht op het verkrijgen van een gezamenlijk beeld wat nodig is om de inzet van steunfiguren verder te brengen. Daarbij komt ook het nader formaliseren van steunfiguren aan de orde.