Direct naar inhoud
09 October 2020

Richtlijnen en trainingen voor de hulpverlening van LGBTI-jongeren

11 oktober is het Nationale Coming Out Dag. Een aantal gemeenten organiseert regenboogdagen of een regenboogweek met een tal van activiteiten. Deze richtlijnen, trainingen en informatie helpen je bij de zorgverlening voor LGBTI-jongeren.

Wat kan jij als jeugdprofessional doen om te helpen en ondersteunen

De richtlijn “Seksuele ontwikkeling”

Op de website www.richtlijnenjeugdhulp.nl kun je sinds dit jaar ook de richtlijn ‘seksuele ontwikkeling’ vinden. Hierin vind je onder andere informatie over genderidentiteit, genderdysforie, coming out en heternormativiteit, maar ook over genderopvoeding in relatie tot cultuur en religie. Daarnaast zijn er vier handige werkkaarten beschikbaar:

  1. Verloop en rechten, welke je kunt gebruiken om je te informeren over het verloop van de seksuele ontwikkeling van jongeren.
  2. Ondersteuning, welke je kunt gebruiken om jongeren bij hun seksuele ontwikkeling te ondersteunen.
  3. Cultuursensitiviteit, welke tips geeft om seksualiteit bij jongeren met een andere culturele achtergrond bespreekbaar te maken.
  4. Vlaggensysteem, welke je kunt gebruiken voor het duiden, beoordelen en bijsturen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Trainingen van Movisie

Op de website van Movisie is een kennispagina over lhbti-emancipatie te vinden. Op deze pagina vind je niet alleen actuele nieuwsberichten terug, maar ook aanpakken uit de praktijk. Daarnaast staan er een zestal online trainingen op jou te wachten:

  • Online training: Contact met transgender personen in publieke dienstverlening
  • Online training: Coming in (voor zorgverlening aan LHBT's met een biculturele achtergrond
  • Online training: Ondersteunen van LHBT-ouderen
  • Online training: Jong en Transgender
  • Online training: Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten
  • Online training: Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

Kennisdossier Genderdiversiteit

Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) is een kennisdossier verzameld met daarin betrouwbare kennis over genderincongruentie bij kinderen en adolescenten. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht en aanbevelingen voor onder andere: gendersensitief werken, bijkomende problematiek, diagnostiek en behandelopties.

Campagnes

Deze campagnes starten tijdens de Nationale Coming Out Dag op 11 oktober.

Komt een mens bij de dokter. Een campagne die zich focust op het verlenen van zorg op maat en zich daarbij direct richt tot de zorgverlener. Niet alleen vind je er tools & trainingen en praktijkervaringen, maar ook een handig informatiepakket voor in de spreekkamer. Meer informatie vind je terug op https://www.komteenmensbijdedokter.nl/.

#Kweetnie over het doorbreken van het taboe rondom genderidentiteit of seksuele oriëntatie. De campagne zet zich in op dat het oké is om soms in de war te zijn of twijfels te hebben over wie je wél of niet bent of wat je voelt. Meer informatie is te vinden op https://iedereenisanders.nl/kweetnie.