Direct naar inhoud
03 March 2020

Rol gedragswetenschappers in gesloten jeugdzorg in beeld

Wat is de rol van gedragswetenschappers bij het plaatsen van jongeren in gesloten jeugdzorginstellingen? En hoe kunnen we voorkomen dat jongeren hier terechtkomen? Dat was het thema van de expertmeeting op 10 december 2019 in Utrecht. De organisatie was in handen van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), STROOMop, het Ondersteuningsteam voor de Jeugd (OZJ) en de beroepsverenigingen NIP en NVO.

Conclusies

Uit de expertmeeting bleek dat er nog onvoldoende intensieve ambulante hulp beschikbaar is. Andere opvallende conclusies: het percentage spoedmachtigingen is erg hoog, rollen worden verschillend ingevuld en gezinsgericht werken is van belang.

Aan de slag

Deelnemers aan de expertmeeting spraken af de opgehaalde goede voorbeelden op te schrijven en van elkaars casussen te leren. Ook gaan ze aan de slag om het hoge percentage spoedmachtigingen terug te dringen en de feiten over instemmingsverklaringen uit te werken. En om te voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terechtkomen worden alternatieven in kaart gebracht.

Professionals uit hele keten

Het was een energieke bijeenkomst met professionals uit de hele keten. Zo waren er wijkteams, jeugd- en opvoedhulporganisaties, gesloten jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter, ervaringsdeskundigen en gedragswetenschappers aanwezig.

Mindmap

De expertmeeting is opgetekend in een mindmap, inclusief dilemma’s en gouden kansen.