Direct naar inhoud
18 November 2021

Routekaart voor het gebruik van zelfscan en kwaliteitskader

Deze routekaart laat zien op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale en/of lokale proces kan doorlopen om aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader (en de zelfscan) en wat daarvoor nodig is. Je kunt de routekaart op elk moment gebruiken voor informatie, toelichting op de stukken. Als bijlage zijn presentaties, formats en checklists (in Word) opgenomen, die klaar zijn voor gebruik.

Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) de afgelopen jaren verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeente

Als eerste werd in samenspraak met de VNG het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten opgesteld (VNG, december 2019) die gemeenten konden benutten om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zelfscan

Kort daarna werd de Zelfscan ontwikkeld, waarmee gemeenten relatief eenvoudig konden nagaan in hoeverre ze voldeden aan het kwaliteitskader en welke witte vlekken er nog waren in hun aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Routekaart

En nu is als derde hulpmiddel een routekaart beschikbaar. Deze routekaart laat zien op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale en/of lokale proces kan doorlopen om aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader (en de zelfscan) en wat daarvoor nodig is. Dit document biedt voor elke stap in het proces informatie, toelichting op het Kwaliteitskader en de zelfscan en presentaties, formats en checklists.

Doe het niet alleen, maar in de regio

Het Kwaliteitskader en de daarbij horende zelfscan zijn nadrukkelijk instrumenten om gezamenlijk (regionaal en lokaal) het gesprek te voeren en met elkaar te bepalen waar je staat als gemeente en regio in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat er nodig is om verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Het advies is om de stappen als beleidsmedewerker of als medewerker van het lokale (wijk)team niet alleen te doorlopen. Een sterke lokale aanpak staat of valt met een stevige en effectieve regionale aanpak. Vandaar ook het advies om als regio gezamenlijk aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader en de zelfscan, waarbij vertegenwoordigers van zowel gemeenten, lokale (wijk)teams als Veilig Thuis worden betrokken.

Op deze manier kun je er met elkaar in slagen om tot een stevige en effectieve lokale en regionale (verbeter)aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te komen

Voor vragen: info@geweldnergensthuis.nl