Direct naar inhoud
26 August 2020

Samen deskundig: Handreiking werken met ervaringsdeskundigheid

Samen met Movisie, NJI en de Spiegelgroep van ervaringsdeskundigen betrokken bij het programma GHNT is een nu al bruikbare handreiking voor gemeenten opgesteld onder de titel ‘Samen Deskundig’.

Het doel van de handreiking: Gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.

Daarnaast biedt het gemeenten concrete handvatten voor het vormgeven van deze samenwerking.

Vanaf augustus 2020 werd de conceptversie door een aantal GHNT-regio’s beproefd, zodat de handreiking op basis van gegeven feedback verder aangepast kan worden tot de definitieve versie die je hieronder vindt.

A picture