Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters
23 November 2021

Slotrapportage Zorg voor de Jeugd en Voortgangsbrief Jeugd naar de Tweede Kamer

De Voortgangsbrief Jeugd is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zit ook de zevende, en laatste, voortgangsrapportage van programma Zorg voor de Jeugd. Dit geeft een uitgebreid overzicht van de uitgevoerde acties en opbrengsten van het programma.

Voortgangsbrief

Cliënten, professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk werken gezamenlijk aan goede zorg voor de jeugd en de financiële houdbaarheid van die zorg. Dat doen we langs vier hoofdlijnen:

  1. We werken aan een merkbaar betere dagelijkse praktijk van de zorg voor jeugd
  2. Waar nodig passen we het jeugdzorgstelsel aan
  3. We vereenvoudigen en verbeteren de jeugdbescherming
  4. We verbeteren de financiële randvoorwaarden

In de voortgangsbrief Jeugd staan de voortgang en resultaten van die aanpak:

  • Paragraaf 1: Duiding van de nieuwste CBS-cijfers rond jeugdhulpgebruik, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
  • Paragraaf 2: Voortgang in de zorg voor de jeugd met vooruitblik op de Hervormingsagenda Jeugd
  • Paragraaf 3: Voortgang van de acties om de jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen en te verbeteren en een vooruitblik op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
  • Paragraaf 4: Voortgang aanpak knelpunten arbeidsmarkt jeugdzorg en jeugdbescherming.
  • Paragraaf 5: Voortgang aanpak knelpunten acute jeugd-ggz en aanpak wachttijden.
  • Paragraaf 6: Onderzoeken, moties en toezeggingen

Slotrapportage Zorg voor de Jeugd: Tot hier en nu verder

Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd is 16 april 2018 gelanceerd, als antwoord op de tussenevaluatie van de Jeugdwet (januari 2018). Het gezamenlijke doel is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds beter te maken. Betere zorg voor de jeugd bereiken we alleen als alle partijen daarbij samenwerken.

De afgelopen 3,5 jaar hebben de betrokken partijen in zes inhoudelijke actielijnen en de randvoorwaarden hard gewerkt aan het bereiken van ons gezamenlijke doel.

In deze zevende en laatste voortgangsrapportage lees je niet alleen over de resultaten van het laatste halfjaar, maar over de resultaten van héél het programma.