Direct naar inhoud
23 June 2021

Stappenplan Samenhang corona-steunpakketten Jeugd

Gemeenten en onderwijs staan voor de opgave om jongeren goed te laten van herstellen van de impact van corona en om hen perspectief te bieden. Hiervoor ontvangen zij steun vanuit het kabinet. In korte tijd moet er veel gebeuren. Om daarbij te helpen, maakte het NJi het stappenplan ‘Samenhangende aanpak corona-steunpakketten jeugd’.

Het stappenplan en bijbehorende werkbladen helpen scholen en gemeenten om tot een gezamenlijke aanpak te komen én die aanpak te verbinden aan bestaand beleid. Ben je hier al mee de slag? Dan is dit stappenplan een check op volledigheid.

Inhoud stappenplan

  • Stap 1: Zoek naar de gezamenlijkheid in de urgentie
  • Stap 2: Organiseer de samenwerking en besluitvorming
  • Stap 3: Verzamel gegevens en analyseer en interpreteer ze gezamenlijk
  • Stap 4: Formuleer concrete maatschappelijke resultaten
  • Stap 5: Kies de passende aanpak
  • Stap 6: Maak afspraken over meten en bijsturen
  • Stap 7: Voer het plan uit

Per stap wordt beschreven wat het resultaat is, wat de stap inhoudt en welke vragen daarbij leidend zijn. In het werkblad vind je meer informatie en handvatten om deze stap met de werkgroep te gaan zetten. Dit stappenplan is geen blauwdruk, maar biedt een leidraad voor een continu proces van leren en verbeteren.

Het plan is bedoeld voor beleidsmakers gemeenten, beleidsmakers onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs), schoolleiders en beleidsprofessionals bij maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd (kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, sociaal werk, jeugdhulp, cultuur en sport).

Het doel is gemeenten en schoolbesturen te ondersteunen bij het:

- overzicht krijgen van de steunpakketten en de maatschappelijke opgave hierin;

- inzicht bieden in de zetten stappen om hierin gezamenlijk samenhang te creëren;

- handelingsperspectief en concrete voorbeelden bieden hoe je dat aanpakt.

Benieuwd? Bekijk het stappenplan en download de werkbladen.

Hulp nodig om aan de slag te gaan of op zoek naar meer informatie?

De VNG en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren twee webinars over een gezamenlijke aanpak van gemeenten en onderwijs voor de corona-steunpakketten voor de jeugd. De webinars zijn op 24 juni en 8 september.