Direct naar inhoud
10 January 2022

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische handvatten gegeven voor het organiseren van wijkgericht werken. Écht wijkgericht werken vraagt om een andere manier van denken, handelen en gedrag binnen de lokale context.

Gemeenten stellen steeds vaker de vraag hoe zij wijkgericht werken het best vorm kunnen geven in hun gemeente. Waar moet ik beginnen? Hoe werken bestuurders, ambtenaren en professionals in de wijk met een brede blik? Hoe betrek ik daarbij de inwoners en hoe geef ik wijkgericht werken een plek in de inkoop?

Deze brochure is opgebouwd aan de hand van vier stappen:

Over de aanpak weten we vooraf één ding zeker: de gemeenten en partijen in de wijk werken samen vanuit de behoeften van de inwoners. We onderscheiden vier stappen in de aanpak:

  1. Maak een wijkanalyse en stel prioriteiten
  2. Bepaal de startpositie
  3. Maak kernkeuzes
  4. Start met wijkgericht werken