Direct naar inhoud
07 October 2020

Start regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ)

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen.

Germie van den Berg, NJi: ‘Practice based werken lukt het beste als we 3 kennisbronnen inzetten: wetenschappelijke kennis, kennis van professionals én ervaringskennis van ouders en jongeren.’

Leefwereld van kinderen, jongeren en ouders centraal

In een RKJ komen de praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Elke werkplaats heeft verschillende projecten waarin wordt gezocht naar oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen we de veerkracht van jongeren in het voortgezet onderwijs versterken?
  • Hoe stoppen we de intergenerationele overdracht van gezondheidsproblemen in Zuid-Limburg?

De leefwereld en de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders staan centraal. Zodat de ondersteuning of versterking zoveel mogelijk in het gewone leven plaats vindt; thuis, op school en in de wijk.

Nieuwe website

Op de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl vind je het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten en lees je aan welke vraagstukken wordt gewerkt. Naast kennis en praktische producten, vind je daar ook de contactgegevens van de werkplaatsen in jouw regio.

Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.